انواع کارت بازرگانی

 می تواند با داشتن آن،شروع به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا کند.

این کارت توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستان ها به نام متقاضیانی که واجد شرایط باشند صادر می گردد.

صدور کارت بازرگانی موکول به آنست که بازرگانان موسسه و یا شرکت خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت کرده باشند.بازرگانانی که تقاضای صدور کارت بازرگانی می نمایند باید طبق فرم های چاپ شده از طرف اتاق بازرگانی اطلاعات مربوط به تجارت خود را به اتاق بازرگانی بدهند و از طرف دو نفر از اعضای اتاق بازرگانی معرفی شوند. صدور کارت بازرگانی برای بازرگانان و شرکت های خارجی منوط به معامله متقابله است،یعنی زمانی به بازرگانان خارجی کارت بازرگانی داده می شود که کشور آن ها نیز به بازرگانان ایرانی اجازه فعالیت بازرگانی بدهد.

مدت اعتبار کارت بازرگانی بر حسب درخواست متقاضیان از یک تا پنج سال بوده که در صورت تایید توسط وزارت بازرگانی معتبر می باشد.

در ایران تنها بازرگانانی می توانند در واردات و صادرات فعالیت نمایند که دارای کارت بازرگانی باشند.

 • کارت بازرگانی تجاری

بر اساس تعریف گمرک،کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده آن چه شخصی حقیقی باشد چه شخصی حقوقی،می تواند با داشتن آن اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا کند.این تجارت از ثبت سفارش و ترخیص کالا تا واردات از مناطق آزاد،حق العمل کاری در گمرک و صادرات کالاهای مجاز را در بردارد.

 • کارت بازرگانی خدماتی

کارت بازرگانی خدماتی،برای اشخاص حقوقی که مجوز سرمایه گذاری با زمینه فعالیت خدماتی دارند صادر می شود.پر واضح است دارندگان این کارت تنها در زمینه ی فعالیت خود می توانند کالا وارد نمایند.

 • کارت بازرگانی تولیدی ، صنعتی

این نوع کارت،برای اشخاص حقوقی که دارای مجوز سرمایه گذاری با زمینه فعالیت تولیدی هستند صادر می شود.دارندگان این کارت می توانند فقط تجهیزات کارگاهی و مواد اولیه مورد نیاز تولید خود را وارد نموده و پس از تولید صادر نمایند.

 • کارت بازرگانی موردی

این کارت،تنها برای اشخاص حقیقی و حقوقی که برای یک بار خواهان ترخیص کالاهای خود باشند صادر می گردد.

کاربرد و مزایای کارت بازرگانی

 • واردات از مناطق آزاد
 • صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی
 • صدور ویزای تجاری،صدور گواهی مبدا
 • عضویت در اتاق بازرگانی
 • نداشتن محکومیت کیفری.
 • داشتن سه سال سابقه در زمینه ی فعالیتهای تجاری یا تولیدی که توسط دو نفر از دارندگان کارت بازرگانی تأیید شده باشد.
 • ارایه مدرک تحصیلی دانشگاهی.
 • داشتن محل کارقانونی و متناسب با فعالیت
 • داشتن مجوز تولید از یک وزارتخانه تویدی.
 • ارایه اظهارنامه ثبتی.
 • ارتباط با تجار خارجی
 • مبادله اطلاعات تجاری در سطح جهان
 • شرکت در نمایشگاه های ملی و بین المللی داخلی و خارجی
 • مبادرت به امر صادرات و واردات کالا بصورت تجاری
 • مبادرت به حق العمل کاری در گمرک
 • ثبت سفارش و ترخیص کالا

شرایط صدور کارت بازرگانی به شرح ذیل می باشد:

 1. داشتن تابعیت ایران ( در مورد شخص حقیقی)
 2. برگ پایان خدمت یا معافیت از خدمت.
 3. داشتن حساب بانکی معتبر.
 4. نداشتن سوء سابقه ی ورشکستگی.

تفاوت کارت بازرگانی شخصی با شرکتی

کارت بازرگانی شخصی و شرکتی از نظر ارزش علمی و تجاری تفاوتی ندارند و دارنده کارت بازرگانی اعم از اینکه شخص حقیقی یا حقوقی (شرکت) باشد میتواند از مزایای کارت بازرگانی بهره مند شود اما از نظر مالیاتی نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی بموجب ماده (۱۳۱) قانون تصاعدی است و از ۱۵% شروع و تا ۳۵% افزایش می یابد (به نسبت افزایش درآمد) ولی طبق ماده (۱۰۵) نرخ مالیات بردرآمد شرکتها ثابت و معاول ۲۵% است.

لذا برای درآمدهای مشمول مالیات (پس از کسر معافیت مقرر در ماده ۱۰۱) کمتر یا معاول ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ ریال در سال نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی از ۱۵% شروع می شود به ۲۵% برسد (۳ میلیون ریال اول ۱۵% ، ۷۰ میلیون ریال بعدی ۲۰% ، ۱۵۰ میلیون ریال بعدی ۲۵%) ولی درآمد شرکتها هر چقدر که باشد از ابتدا مشمول مالیات بر نرخ ۲۵% است.

کاربرد اخذ کارت بازرگانی

 • ثبت سفارش و ترخیص کالا
 • واردات از مناطق آزاد
 • مبادرت به حق العمل کاری در گمرک
 • صادرات کلیه کالاهای مجاز
 • مدارک مورد نیاز جهت صدورکارت بازرگانی
 • داشتن حداقل سن۲۳ سال تمام
 • اصل گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل
 • فرم دال تکمیلی از سایت به همراه امضاء مدیرعامل، مهر شرکت و گواهی امضاء در دفتر اسنادرسمی
 • اصل گواهی موضوع ماده ۱۸۶ق.م .م مربوط به آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی در سال جاری به آدرس دفتر مرکزی شرکت
 • روزنامه رسمی تاسیس و کلیه تغییرات شرکت تا این تاریخ، موضوع فعالیت شرکت بایستی درراستای صادرات و واردات کالا باشد
 • اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت ها رسیده باشد
 • اصل گواهی پلمپ دفاتر ، از اداره ثبت شرکت ها
 • برای دریافت اظهارنامه و گواهی پلمپ به نزدیکترین دفتر پست و اداره ثبت شرکت ها مراجعه فرمائید
 • در خصوص شرکت های با مسئولیت محدود ارائه یک برگ کپی تقاضانامه ثبت شرکت های داخلی و شرکت نامه رسمی که ممهور به مهر اداره تاسیس شرکت ها باشد الزامی استدر خصوص شرکت های سهامی خاص و عام ارائه یک برگ کپی اظهار نامه ثبت شرکت های سهامی خاص یا عام که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها باشد الزامی است
 • اصل کارت ملی مدیرعامل در صورت داشتن هر گونه تغییرات در مشخصات سجلی اسکن وبارگذاری تصویرشناسنامه از تمامی صفحات الزامی میباشددو قطعه عکس جدید، تمام رخ ، ساده رنگی و با پشت زمینه سفید
 • اصل مدرک تحصیلی معتبر حداقل دیپلم متوسطه مدارک خارج از کشور پس از ارزشیابی توسط اداره دانش آموختگان وزارت علوم مورد پذیرش می باشد
 • نکات مهم در صدور کارت بازرگانی
 • دارندگان پروانه بهره برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی وخدمات فناوری
 • اطلاعات و ارتباطات  ICTازمراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه، ازارائه مدرک فوق معاف می باشند
 • اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان
 • تبصره متقاضیانی که سن آنان۵۱ سال تمام باشد از ارائه پایان خدمت معاف می باشند
 • اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری وحسن اعتبار بانکی به نام متقاضی
 • فقط روی فرم الف قابل قبول است با مهر امضای رئیس شعبه
 • ضمنا حسابهای جاری شتاب مربوط به شهرستانها در صورتیکه روی فرم الفتایید شده باشد قابل قبول است
 • ارائه یکی از مدارک مالکیت برای صدور کارت بازرگانی
 • اصل سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت، به آدرس دفتر مرکزی
 • اصل اجاره نامه محضری معتبر به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی
 • اصل اجاره نامه بنگاه املاک دارای کد رهگیری به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفترمرکزی
 • درک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی صنوف تولیدی دارای پروانه کسب مشمول این بند نمی گردند
 • کد اقتصادی جدید و یا ارائه تاییدیه پیش ثبت نام در سایت tax.ir و تعهد مبنی بر ارائه کد اقتصادی جدید پس از صدور
 • تذکرات در صدور کارت بازرگانی
 • برای هر واحد ملکی فقط یک کارت بازرگانی صادر می گردد
 • حضور مدیرعامل در کلاسهای آموزشی بر اساس نوع مدرک تحصیلی الزامی است
 • کلیه مدارک در محل اتاق برابر اصل میگردد
 • کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند
 • ارائه حداقل مدرک تحصیلی دیپلم الزامی است
 • حضور مدیرعامل و یا نماینده قانونی او در مراحل برابراصل نمودن مدارک الزامی است
 • متقاضیان محترم درانتخاب رشته فعالیتهای خاص درزمان تکمیل اطلاعات ثبت نامی از طریق
 • سایت این اتاق دقت فرمایند که رشته های انتخاب شده در راستای نیازهای وارداتی آنان باشد زیرا تنها واردات در چهارچوب رشته های انتخابی امکان پذیر خواهد بود وبرای صادرات کالا محدودیتی وجود ندارد.
 • واگذاری کارت بازرگانی به دیگران باعث زیان شما خواهد شد
 • افرادی که کارت بازرگانی شما را اجاره می نمایند پرداخت مالیات بر درآمد را نمی پذیریند.
 • بسیاری از کسانی که کارت بازرگانی خود رابه دیگران واگذار نموده اند بعلت بدهی مالیاتی ممنوع الخروج شده اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *